Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către    

SC. NILBIDI TRANS SRL

 

SC. NILBIDI TRANS SRL SRL (în continuare “Titan Gel Premium”) cu sediul în Braila, Strada Mihail Kogălniceanu 115, – Romania, CUI 38430757, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă pune la dispoziție prezenta informare cu scopul de a lămuri modul și motivele prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, și de a ne asigură că regulile pe care le aplicăm răman transparente pentru dumneavoastră.

Definiții

 •  date personale inseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, varstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/resedintă, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc.
 •  date personale referitoare la condamnări penale, infracțiuni și contravenții inseamnă o categorie specială de date personale care privesc fapte penale și contravenții săvarsite de persoană vizată;
 •  prelucrare inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 •  persoană vizată inseamnă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: asigurat, rudă/împuternicit al asiguratului;

 Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:

 •  Îndeplinirea obligațiilor legale;
 •  Îndeplinirea intereselor legitime ale Titan Gel în contextul desfășurării obiectului de activitate
 •  Consimțământul persoanei vizate, dacă este cazul;

Durata – Pastrarea datelor cu caracter personal se face pentru durata impusă de scopurile menționate la care se adaugă perioada legală de arhivare.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

 • Dreptul de a accesa informațiile –Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la rectificare – Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom înforma și terții respectivi în acest sens.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – Puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. În cazul în care nu sunteți, când deveniți client Titan Gel Premium, putem să vă intrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzganditi ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje publicitare. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Titan Gel Premium dacă avem obligația legală de a le prelucra dacă este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării –Aveți dreptul de a ne solicita să restrictionăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care considerați că informațiile sunt inexacte sau prelucrăm datele în mod ilegal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimtămantul dumneavoastră sau pe bază unui contract încheiat cu dumneavoastră. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la ștergere – Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:
  • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimtămantul pe bază căruia are loc prelucrarea;
  • Titan Gel Premium prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal, sau
  • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Titan Gel Premium.
 • Dreptul la reclamații –În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dumneavoastră, aveți dreptul să faceți o reclamație.
 • Trasferul datelor personale Datele cu caracter personal pot fi transferate către:
  •  autorități de stat (inclusiv autorități fiscale etc);
  •  societăți de arhivare, furnizori de servicii IT și contabilitate, firme de curierat, cabinete de avocatură;

Ne puteti contacta prin:

Email: contact@titangelpremium.ro

Telefon: 0756 848 264

Personal: Strada Mihail Kogălniceanu 115, Brăila, Brăila – Romania

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei notificari privind protectia datelor dumneavoastra puteti sa le faceti in sectiunea urmatoare https://titangelpremium.ro/acord-gdpr/